Centralt ForeningsRegister

Du er ikke logget ind
Glemt CFR-nummer

Du kan på denne side fremsøge CFR-nummeret på din forening ved at søge på foreningsnavnet. Bemærk at der maksimalt vil blive returneret 20 foreninger ved søgning.

Når du har fundet din forening, kan du klikke på CFR-nummeret, og dernæst kommer du automatisk retur til forsiden.
Har du også glemt foreningsnøglen, kan du benytte funktionen: ´Glemt foreningsnøgle´ på forsiden.


Foreningsnavn Postnummer By CFR nummer
Tilbage